tematika

Matematika

Óraszám: 10 x 3 óra= 30 óra

Gondolkodási módszerek (halmazok, logika, kombinatorika)

 • 1-2. óra: Halmazok, műveletek halmazokkal
 • 3. óra: Matematikai logika
 • 4-5. óra: Kombinatorika
 • 6. óra: Gráfok

Számtan – algebra

 • 7. óra: Számelmélet
 • 8-9. óra: Hatvány, gyök, logaritmus
 • 10-12. óra: Egyenlet, egyenletrendszer, egyenlőtlenség, egyenlőtlenség-rendszer

Függvények – sorozatok

 • 13. óra: Függvény fogalma, jellemzése
 • 14-15. óra: Elemi függvény ek
 • 16-18. óra: Sorozatok

Geometria – mérés

 • 19. óra: Elemi geometria
 • 20-21. óra: Szögfüggvények, trigonometria
 • 22-24. óra: Síkbeli és térbeli alakzatok
 • 25-26. óra: Koordináta-geometria

Valószínűség-számítás, statisztika

 • 27-28. óra: Valószínűség-számítás
 • 29. óra: Statisztikai sokaság, az adatok (grafikus) ábrázolása
 • 30. óra: Statisztikai mutatók – középértékek, szóródás

Időtartam:
2018/19-es tanév:
2018. november 17- 2019. február 23. között, szombati napokon, 3 óra.

2017/18-as tanév:
2017. november 11 - 2018. február 10. között, szombati napokon, 3 óra.


Tanár: Ferencziné Becske Ibolya

Fizika

Óraszám: 10 x 3 óra= 30 óra

1. Mechanika

 • 1-3. óra: Kinematika - Mozgástan
 • 4-5. óra: Dinamika - Erőtan
 • 6. óra: Pontszerű és merev test egyensúlya
 • 7-8. óra: Munka, energia, teljesítmény
 • 9. óra: Az égi és földi mechanika egysége,
 • 10. óra: Folyadékok és gázok mechanikája.

2. Hőtan

 • 11. óra: Hőtani alapok, állapotjelzők
 • 12. óra: Hőtágulás
 • 13-14. óra: Kinetikus gázmodell, állapotegyenlet, gáztörvények
 • 15. óra: A termodinamika főtételei
 • 16-17. óra: Halmazállapotok, halmazállapot-változások
 • 18. óra Hőterjedés, mindennapok hőtana

3. Elektromosságtan

 • 19-20. óra: Elektromos mező: elektrosztatika, egyenáram
 • 21-22. óra: Mágneses mező: időben állandó és változó mező
 • 23. óra: Váltakozó áram

4. Optika

 • 24. óra: A fény, mint elektromágneses hullám
 • 25. óra: Hullám- és sugároptika

5. Atomfizika

 • 26-27. óra: Az anyag atomos szerkezete, atommodellek
 • 28. óra: Radioaktivitás: magreakciók, a radioaktív bomlás, a természetes radioaktivitás
 • 29-30. óra: Maghasadás, magfúzió

Időtartam:
2018/19-es tanév:
2018. november 17 - 2019. február 23. között, szombati napokon, 3 óra.

2017/18-as tanév:

2017. november 11 - 2018. február 10. között, szombati napokon, 3 óra.


Tanár: Ferencziné Becske Ibolya

Informatika alapok

Óraszám: 45 tanóra, 3 órás tantárgyi blokkokra bontva.

A tanórák végén a diákok otthon elkészítendő önálló feladatokat kapnának a tananyagban való új ismeretek elmélyítésére.

Tematika időbeosztás tervezet:

 1. Informatikai alapismeretek, alapfogalmak (Neumann-elvek, rendszer, irányítás, információ, adat, jel);
 2. Számítógépek felépítése, osztályozása. Hardver és szoftver. Számrendszerek, digitális adatábrázolás a számítógépekben (2, 10, 16-os számrendszer, fixpontos számok, BCD kód, lebegőpontos számábrázolás, komplemens);
 3. Algoritmus és program. Programozási nyelvek és paradigmák, fordítóprogram, programfejlesztés;
 4. Hardver alapismeretek (CPU, ROM, RAM, gyorsítótár, alaplap, háttértárak). Perifériák (monitor, nyomtató, beviteli eszközök, külső tárolók, audió eszközök);
 5. Szoftver alapismeretek (operációs rendszer, segédprogramok, felhasználói programok és fájltípusok, információs rendszerek, adatbázisok);
 6. Számítógép-hálózatok (protokollok, rétegmodell, hálózati eszközök, internet adatvédelem és biztonság);
 7. Word, alapok, formázás, tabulátorok, lapelrendezés, beállítások, vágólap;
 8. Word, táblázat, hiperhivatkozás, tartalomjegyzék készítés, körlevélkészítés, nyomtatás;
 9. Excel, alapok, formázás, cellaformázás, adattípusok, nyomtatás, automatikus kitöltések;
 10. Excel, függvények, feltételes formázás;
 11. Excel, statisztikai függvények, diagramkészítés;
 12. PowerPoint, alapok, formázás, szövegelhelyezés, láthatóság, effektusok, áttünések, hivatkozások, objektum beágyazása;
 13. Weblapszerkesztés, szövegformázások, képek, hivatkozások;
 14. Acces táblák létrehozása, lekérdezés típusok, egyszerű lekérdezések;
 15. Acces táblakészítő lekérdezések, űrlapok, diagramok.

 

Időtartam:
2018/19-es tanév:
2018. november 20. - 2019. március 12. között, keddi napokon, 16.00-19.00 között, napi 3 óra.

2017/18-as tanév:

2017. november 27. -2018. február 12. között, keddi napokon 3 óra, illetve 2018. február 17. – 2018. március 03. között szombati napokon 6 óra.


Tanár: Bíró Tamás