Infopálya

EFOP-3.4.4-16-2017-00017
INFOPÁLYA

Magyarországon ma közel 30.000 betöltetlen informatikusi állás van, és nagy a munkaerő-piaci kereslet mérnökök, műszaki szakemberek iránt. Ezért szükséges, hogy a fiatal generáció időben, már az általános iskola felsőbb osztályaiban illetve a középiskolákban tájékozódjon a műszaki, informatikai és természettudományos felsőoktatási képzésekről.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Széchenyi 2020 terv és az uniós Emberi Erőforrás Operatív Program (EFOP) keretében pályázati felhívást tett közzé „Pályaorientáció, valamint a matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” címmel. A Kormány célul tűzte ki a fiatalok képzettségi szintjének javítását és a felsőfokú végzettséghez jutásuk elősegítését. E cél elérést Magyarország kormánya a felsőoktatási intézményekkel együttműködve kívánja megvalósítani, ezért írta ki a pályázatot. 

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” kormánystratégia szerint a felsőoktatási intézmények akkor teljesítik feladatukat, ha a hallgatóknak átadott ismeretek a munkaerőpiacon relevánsak, a társadalom és a nemzetgazdaság számára egyaránt hasznosak, és, ha az ország minden régiójában kellő számú, megfelelő végzettséggel rendelkező szakember áll rendelkezésre. Megállapítást nyert, hogy a lakóhely elhelyezkedése jelentős befolyással van a felvételi jelentkezési hajlandóságra.

A Gábor Dénes Főiskola pályázata, amelyet konzorciumi partnerével, az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetséggel (EJMSZ) közösen nyújtott be, pozitív elbírálásban részesült, ezért a főiskola a támogatási szerződés aláírását követően 2017. július 1-én megkezdhette a kétéves INFOPÁLYA nevű projekt megvalósítását. A Gábor Dénes Főiskola székhelye Budapesten található, azonban a fejlesztés jelentős része a GDF Siófoki Campusán valósul meg.

Ami a konkrét terveket illeti, a konzorciumi tagok célja az MTMI (műszaki-természettudományi és informatikai) szakok népszerűsítését Siófokon és vonzáskörzetében. Népszerűsítő rendezvényeket, (pl. Kutatók éjszakája), nyílt napokat gyárlátogatásokat szerveznek az érdeklődők és a potenciális hallgatójelöltek számára, matematikai, fizikai, informatikai előkészítők, un. „0” évfolyamok szervezésével segítik az érettségi előtt állók felkészülését az érettségire és a felsőoktatásba bekerülésre.

A konzorciumi partnerek a pályaorientációt segítő interaktív webes játékkal, ismeretterjesztő workshopok-kal, digitális tartalomfejlesztéssel, a képzők képzésével járulnak hozzá fenti célok eléréséhez.

A projekt megvalósítása során a főiskola támaszkodik a térségben található szakmai együttműködő partnereire,

  • a Siófoki Szakképzési Centrum – Baross Gábor Szakgimnáziumára és Szakközépiskolájára,
  • a Siófoki Tankerületi Központ – Siófoki Perczel Mór Gimnáziumára
  • a Siófokon található Mimézis Kft-re.

A Gábor Dénes Főiskola bízik benne, hogy a sikeres projekttel támogatni tudja Siófok város és környéke fejlődését.